column
Towards Industrial Metaverse: Opportunities and challenges
Sihan HUANG, Haiwei LUO, Pai ZHENG, Ni MA, Jianpeng CHEN, Guangyu MO, Shikai JING, Guoxin WANG, Yan YAN
2023, 3(4): 2023011. DOI: 10.51393/j.jamst.2023011
Abstract PDF
A review of point set registration: from fundamental algorithms to geometric quality inspection of aviation complex parts
Haonan PEI, Wenjing ZHOU, Puyu ZHANG, Ming LUO
2023, 3(4): 2023012. DOI: 10.51393/j.jamst.2023012
Abstract PDF
Topology optimization of fluidic problems using internal interface normal zero-velocity constraint
Zhiqi WANG, Yuan LIANG, Chong WANG, Zhenyu LIU, Gengdong CHENG
2023, 3(4): 2023013. DOI: 10.51393/j.jamst.2023013
Abstract PDF
Simulation and analysis of hydraulic driven faults in rotating airplane cabin doors
Zhiwei ZENG, Qiang MIAO
2023, 3(4): 2023014. DOI: 10.51393/j.jamst.2023014
Abstract PDF
Anisotropy of mechanical properties response on crystallographic features of GH5188 superalloy fabricated by laser powder bed fusion
Wei WEI, Xianghui ZHENG, Xue CHEN, Yu ZHAI, Qian CHENG, Fengjiao GUO, Qiong HE, Wuli SU, Chao ZHANG, Hao RAN, Mingsai WANG, Chongxiang HUANG
2023, 3(4): 2023015. DOI: 10.51393/j.jamst.2023015
Abstract PDF